Fairtrade Travel Network

De stichting Fairtrade Travel Network stelt lokale MKB bedrijven, werkzaam in de toeristische sector in ontwikkelingslanden, in de gelegenheid hun reizen rechtstreeks aan te bieden aan de Europese consument.

De context

De reissector heeft de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling en groei doorgemaakt. We hebben met zijn allen meer vrije tijd gekregen, we hebben meer geld te besteden en kiezen er vaker voor om op reis te gaan. De groei is niet alleen in Nederland geweest maar ook wereldwijd is het aantal mensen dat op reis gaat exponentieel gegroeid. Men gaat verder weg, strandvakanties worden aangevuld met, of verruild voor verre, exotische reizen. Binnen deze categorie verre reizen kun je een onderscheid maken tussen reizen naar de ontwikkelde landen en naar ontwikkelingslanden, landen waar de welvaartsontwikkeling volgens onze westerse maatstaf vooralsnog achterblijft.

Een korte marktschets

Een reisorganisatie in Europa verkoopt reizen naar verre landen.
Een consument koopt deze reis online of in het reisbureau van deze reisorganisatie.
De reisorganisatie organiseert deze reis niet zelf, maar huurt lokaal een organisatie in die het transport, het hotel en eventuele excursies voor hen organiseert.

Deze lokale organisatie noemen we de agent

De dynamiek van de afgelopen jaren is geweest dat grote reisorganisaties kleinere reisorganisaties overnemen, resulterende in steeds grotere reisorganisaties. Met de toename in omvang van deze reisorganisaties, neemt ook de inkoopkracht en -macht van deze organisaties toe. Met de toename in inkoopkracht wordt de positie van de lokale agent zwakker. De grote organisaties dicteren als het ware de markt. Marges van de lokale agent staan onder druk en zo ook de posities van de werknemers van de lokale agent.

De Stichting

De stichting Fairtrade Travel Network richt zich op MKB bedrijven, werkzaam in de toeristische sector in ontwikkelingslanden, de zgn. lokale agenten. De stichting heeft als doelstelling deze kleine lokale agenten rechtstreeks toegang te bieden tot de Europese reismarkt. Om zo te kunnen komen tot een gezonde bedrijfsvoering waarmee een fatsoenlijk inkomen is te genereren. Een fatsoenlijk inkomen, voor iedereen in de hele (lokale)keten.

Hoe we onze doelstelling denken te realiseren

De Stichting Fairtrade Travel Network heeft een website platform ontwikkeld waarbinnen lokale agenten hun diensten rechtstreeks aan de consument in Europese landen kunnen aanbieden. Wij stellen het platform beschikbaar en helpen de agent op weg.

Onze projecten

Het eerste project dat op ons website-platform draait is voor het Sri Lankaanse Tour on Land Pvt. Ltd. Ze bieden de reizen aan onder de naam RondreizenInSriLanka.nl.

Rondreizen in Sri Lanka

De Toekomst

De techniek

Onze focus ligt de komende tijd op Sri Lanka en we zullen proberen om de klantervaringen te vertalen in verdere optimalisatie van de techniek. We zullen ook proberen een nog grotere flexibiliteit in de website te brengen, zodat je uiteindelijk letterlijk je eigen reis online kunt samenstellen.

Meer landen

Na Sri Lanka zullen er andere landen volgen. Er liggen er al een paar op de plank en onze relaties kunnen niet wachten tot ze een groen licht van ons krijgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Primair richt de Stichting Fairtrade Travel Network zich op het realiseren van een eerlijk inkomen voor iedereen die in de derde wereld werkzaam is in het toerisme. Omdat lokale welvaart en welzijn in onze optiek hand in hand horen te gaan met toerisme zullen wij daarbij in de toekomst samenwerkingen proberen aan te gaan met partijen die zich inzetten voor duurzamer en efficiƫnter gebruik van middelen in de hele toeristische keten.

Te denken valt aan:

Ook zullen we waar mogelijk: